Technische commissie

TIPS invullen, pas 23% (!) ingevuld. Coaches en trainers help je spelers!!!


13
Maa
De basis van de teamindelingen voor volgend jaar wordt gelegd door de coaches en trainers. De TC en lijnco's gebruiken jullie beoordelingen als uitgangspunt. Dus: doe je spelers een plezier en vul het TIPS formulier in.
De einddatum is verschoven naar komende zondag 18 maart, graag uiterlijk die dag (vóór 00.00 uur) invullen!!!