Van het Bestuur

Algemene ledenvergadering


17
Apr
Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit op de algemene ledenvergadering op donderdag 17 mei a.s., om 20.30 uur in het clubhuis.
De agenda zullen we uiterlijk op 10 mei a.s. op de site plaatsen.
De notulen van de vorige vergaderingen zijn te vinden, na inloggen, op de site onder: -Club, -Documenten, -ALV.