Technische commissie

Aanpassing selectiebeleid D en E lijn


Nieuws afbeelding 25
Mei

Naar aanleiding van een onderzoek door de KNHB (Hockeybond) zijn er nieuwe inzichten naar voren gekomen omtrent sporten voor de jeugd. In het kort komt het erop neer dat zij aanraden tot en met D niet te selecteren en als dat al gebeurt dat niet te doen op basis van de voor de hand liggende kenmerken. Het onderzoek heeft uitgewezen dat tot de leeftijd van 12 jaar het buitengewoon moeilijk is om talent te herkennen en dat we dus ook andere criteria zouden moeten gebruiken om de teams samen te stellen. In deze leeftijdscategorie gaat het met name om algemene motoriek en drive, alle overige hockeyvaardigheden zijn nog goed aan en bij te leren en zouden dus niet van doorslaggevend belang moeten zijn. Bovendien is de druk die selecties met zich meebrengt een struikelblok voor kinderen van deze leeftijd.


Naast deze aanpassing heeft het onderzoek nog een aantal belangrijke uitslagen opgeleverd. De 6 pijlers staan in het bijgaande plaatje en kunnen gevolgen hebben voor het beleid van de TC. 

Een aantal zaken hebben wij afgelopen twee jaar al toegepast in ons teamindelingsbeleid en sluiten mooi aan op dit onderzoek. Dit jaar willen wij nog een kleine stap maken in lijn met de aanbevelingen van de KNHB voor de D en E categorie en passend bij onze club. 


In plaats van een selectie training organiseren wij dit jaar voor de D en E categorie (huidige E8 en eerstejaars D) een toernooi voor de nieuwe D lijn, de datum hiervoor wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.


Tevens organiseren wij voor op 28 mei om 20.00 uur een informatieavond voor ouders, trainers en coaches op de club gegeven door vertegenwoordiger van de bond in samenwerking met de TC, waarin het onderzoek en het beleid verder toegelicht wordt. Iedereen is welkom!