Technische commissie

Selecties A, B en C lijn


12
Mei

Beste (ouders van) spelers van Loenen,


Er is dit seizoen een kleine aanpassing in de procedure van de selecties/teamindelingen waarover we jullie graag informeren.


Om te beginnen: wat al goed was blijft zo. Dat betekent dat een speler uit C6 nog steeds de mogelijkheid heeft om in het 1e team te komen als de ontwikkeling en inzet daartoe aanleiding geven.


Wat gaat er dit jaar anders?

De pré-selectie als zodanig vervalt. De selectie wordt voor spelers en speelsters van het 1e tot en met het laatste team van een lijn waarbij de beoordeling van de trainers en de coaches leidend is om te worden uitgenodigd. De spelers en speelsters worden daartoe op 4 hoofdpunten beoordeeld, Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid. Bij Loenen tellen we de P van persoonlijkheid dubbel mee. Het cijfer is een gemiddelde van inzet, aanwezigheid en mentaliteit en dat vinden we belangrijk. Soms zelfs belangrijker dan talent.


Dat je mee mag doen aan de selectie betekent niet automatisch dat je uiteindelijk hoger geplaatst wordt, tenslotte is de selectie juist bedoeld om spelers onderling te vergelijken. Het kan zijn dat je hoger geplaatst wordt maar het kan ook zijn dat je, ondanks dat je in je team heel goed scoort, toch al op de goede plek zit.


Na de selectie komt er niet nog een selectiemoment maar gaan we met de spelers en speelsters die in aanmerking komen voor het eerste team een aantal keer trainen. We denken dat we op deze manier een beter uitgebalanceerd team kunnen samenstellen. De kinderen die hiervoor niet worden uitgenodigd worden vervolgens ingedeeld aan de hand van de eventuele selectie en teamranking. 


Binnen een lijn praten we niet meer over "lijnteams”, we maken eigenlijk al jaren geen onderscheid meer in de manier waarop we teams benaderen en "bemannen” met trainers. We proberen juist binnen onze mogelijkheden iedereen zo goed mogelijk te voorzien van begeleiding en iedereen heeft evenveel training. 


De manier van indelen van de teams zal niet echt veranderen. Het eerste team is samengesteld puur op basis van selectie. In een brede lijn (bijvoorbeeld 5 of 6 teams) zullen de 2 en 3 teams ook vooral op sterkte worden ingedeeld. In het 4, 5 en 6 team van die lijn is dan ook het sociale aspect belangrijk waarbij we wel proberen de kinderen met dezelfde drive bij elkaar te plaatsen. Voor deze teams is het mogelijk verzoeken in te dienen via de lijnco. Daarbij geldt dat we dat proberen te realiseren maar dat we dat niet kunnen beloven. Het is overigens niet mogelijk zelf met teamvoorstellen te komen maar de vraag of je zoon/dochter bij X of Y (of X én Y) ingedeeld kan worden zal serieus bekeken worden. Voor de lijnco is het dan overigens prettig als beide kinderen (of tot en met C de ouders) het verzoek indienen. In een smalle lijn (bijvoorbeeld 3 teams) is het 1e team ook samengesteld op basis van de selectietrainingen en zullen we voor team 2 en 3 zoeken naar de beste mix.


We vertrouwen erop met bovenstaande op een zo eerlijk mogelijke manier tot evenwichtig samengestelde teams te komen die volgend seizoen weer met veel plezier en succes kunnen hockeyen!


De selecties zijn dit jaar op woensdag 23 mei aanstaande, binnenkort staat op de site vermeld wie hiervoor worden uitgenodigd.


Mocht u vragen hebben omtrent het bovenstaande schroom dan niet en mail naar [email protected]


Met vriendelijke groet,

TC Loenense MHC


Jongens A/B: Wim Duijzer en Gerard Kloosterboer

Jongens C/D: Renee de Kuyper

Meisjes A/B: Emy van Schijndel

Meisjes C: Annemarie Tasche

Meisjes D en Jongste Jeugd: Martijn van Mancius