Van het Bestuur

Herinnering ALV donderdag 17 mei a.s. + agenda


12
Mei

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit op de algemene ledenvergadering op donderdag 17 mei a.s., om 20.30 uur in het clubhuis.

De agenda treft u hieronder aan.

De notulen van de vorige vergaderingen zijn te vinden, na inloggen, op de site onder: -Club, -Documenten, -ALV


Agenda ALV, 17 mei 2018, Clubhuis 20.30 uur

 

1.   Opening en mededelingen

2.   Goedkeuring notulen ALV d.d.  9 november 2017

3.   Financiën   

4.   Ontwikkeling jeugdledenaantal

5.   Uit de TC

6.   Accommodatie

7.   Uit de Arbitragecommissie

8.   Update vrijwilligersbeleid

9.   Invoering Wet Bescherming Persoonsgegevens

10.Bestuurswisselingen

11.Rondvraag en sluiting