Contributie

Type Lidmaatschap Omschrijving Contributie
Panasj <6 jaar (per 1 oktober) € 80*
F-categorie 6-7 jaar (per 1 oktober) € 225
E-zestallen 8-9 jaar (per 1 oktober) € 285
E-achttallen 8-9 jaar (per 1 oktober) € 285
A,B,C,D-categorie
€ 345
Senioren 18-23 jr aantoonbaar uitwonend bij start competitie € 275
Senioren 24 jaar en ouder
€ 375
Trimleden Bestemd voor senioren, niet spelend in een team € 200
Algemeen lidmaatschap Niet spelend lid € 150
Zaalhockey Voor alle leeftijden € 85
Inschrijfgeld Voor alle categorieën (vanaf categorie F) € 75
Gezinsmaximum per jaar Excl. zaalhockey, excl uitbreidingsbijdrage € 1.250


*) klik hier voor meer informatie over 'Panasj'


Vrijwilligersbijdrage

Graag willen wij de betrokkenheid van de leden en ouders van leden vergroten en tevens de personeelskosten verlagen. Het streven is dat alle (ouders van) leden een rol spelen op de club als lid van een commissie, achter de bar, als coach, of anderszins. Deze betrokkenheid is van groot belang voor de Loenense MHC, ‘Een Familieclub met Toekomst!’

Vanaf het seizoen 2017-2018 zal hier actief aan gewerkt worden door een nieuwe vrijwilligerscommissie. 

Contributie inning - Clubcollect

Contributie-inning vindt plaats via een externe organisatie: ‘Clubcollect’. Alle leden ontvangen aan het begin van het seizoen bericht van Clubcollect met betrekking tot de te betalen contributie. Deze kan dan direct betaald worden, of in 2 termijnen.

Beëindiging van lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per email ([email protected]) bij de ledenadministratie worden opgezegd, uiterlijk 1 mei van het lopende seizoen. Indien de opzegging na deze datum wordt gedaan, is contributie verschuldigd.

Ondersteuning nodig bij het betalen van de contributie?

Loenense MHC is aangesloten bij Bureau U-pas. De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Stichtse Vecht. U-pashouders hebben een persoonlijk budget, dat zij kunnen gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij Bureau U-pas zijn aangesloten (in 2013 bijvoorbeeld, bedraagt dit budget voor U-pashouders t/m 17 jaar € 225 per U-pasjaar, voor U-pashouders van 18 jaar en ouder is € 100 beschikbaar). Wat zijn de voorwaarden om het lidmaatschap LMHC mbv de U pas te betalen? Het U-pas budget kan geheel of gedeeltelijk besteed worden voor de betaling van het lidmaatschap LMHC. Als u dit wilt doen, overleg dan altijd eerst met de penningmeester van LMHC ivm het te declareren bedrag en de voorwaarden.