Contributie

Type Lidmaatschap

Omschrijving

Contributie

2022 -2023

F-categorie

6-7 jaar (O7 en O8)

€ 250

E-zestallen

8-9 jaar (09)

€ 315

E-achttallen

8-9 jaar (010)

€ 315

A,B,C,D-categorie

10-17 jaar (O12-O18)

€ 380

Senioren 18 jaar en ouder*

€ 400

Hockey7

Senioren

€ 300

Trim-/trainingsleden

Senioren, niet spelend in een team

€ 225

Algemeen lidmaatschap

Niet spelend lid

€ 150

Zaalhockey (VERPLICHT)

Voor alle leeftijden

€ 90

Lijnteam (1) bijdrage**

Vanaf de C-categorie

€ 100

Inschrijfgeld

Voor alle categorieën (vanaf categorie F)

€ 75

Gezinsmaximum per jaar excl.

zaal en/of bijdrage lijnteam

 

€ 1.350


* indien 1 september aantoonbaar als student uitwonend dan geldt een korting van €100 op de reguliere contributie
** alle jeugdleden die in een lijn team (1e) spelen vanaf de C-categorie (O14) zijn een extra jaarlijkse bijdrage verschuldigd. 

Reigertjes - Kabouterhockey 
Vanaf 8 september gaat het nieuwe seizoen voor de Reigertjes (3,5 t/m 6 jaar) weer van start. We werken vanaf komend seizoen samen met Kabouterhockey. Voor een half seizoen (11 trainingen) bedragen de kosten € 140,00. De trainingen starten op 8 september. Het 2e seizoen start begin maart en loopt door tot en met juni. In de schoolvakanties en op feestdagen vinden er geen trainingen plaats.
Voor meer informatie of inschrijven voor Kabouterhockey klik hier

Zaalhockey Verplicht
Tijdens de winterstop spelen alle jeugdteams vanaf de O10/E8-lijn in de zaal. Zaalhockey bestaat uit een reguliere training en op verschillende dagen in het weekend door de KNHB georganiseerde zaalcompetitie. De Loenense MHC brengt hiervoor een separate (kostendekkende) lidmaatschapsbijdrage in rekening. Deelname is voor alle jeugdleden vanaf de O10/E8-lijn verplicht en is onderdeel van het lidmaatschap. Mocht een jeugdlid om  moverende reden niet kunnen meespelen, dient hij/zij dit uiterlijk 1 maand vóór de start van de zaalcompetitie (start = 1 december) schriftelijk kenbaar te maken bij de lijncoördinator en de ledenadministratie. Het laatste kan per e-mail [email protected] of [email protected]. Als dit niet tijdig is gebeurd, is het lid zaalcontributie verschuldigd.

Jeugdtrainingslid
De volledige hockeybeleving ervaart je bij een lidmaatschap waarin je én traint én wedstrijden speelt. Echter is het ook mogelijk om alleen trainingslid te worden. Je traint dan 1 keer per week, maar doet dan niet mee aan de competitiewedstrijden. Zo is het mogelijk om hockey met een andere sport te combineren. De kosten hiervoor zijn: € 125,-

Ondersteuning nodig bij het betalen van de contributie?
Loenense MHC is aangesloten bij Bureau U-pas. (www.u-pas.nl). De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Stichtse Vecht. U-pashouders hebben een persoonlijk budget, dat zij kunnen gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij Bureau U-pas zijn aangesloten. Ook is er de mogelijkheid om hulp bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur te vragen voor het betalen van de contributie. (www.kieseenclub.nl)

Contributie vaststelling en inning
In de algemene ledenvergadering van de vereniging wordt jaarlijks in het najaar de contributie en overige vergoedingen voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld. Contributie-inning vindt plaats na definitieve vaststelling van de contributie door middel van incasso. De incasso vindt plaats via de incassorekening die vereniging aanhoudt bij Mollie. Voor betaling van de reguliere contributie kan geopteerd worden voor betaling in 2 termijnen.

Beëindiging van lidmaatschap
Het lidmaatschap moet schriftelijk of per email ([email protected]) bij de ledenadministratie worden opgezegd, uiterlijk 1 mei van het lopende seizoen. Indien de opzegging na deze datum wordt gedaan, is contributie voor het volgende seizoen verschuldigd. Zonder bevestiging van de ledenadministratie is een opzegging niet geldig. 

Contributie restitutie
De club krijgt regelmatig verzoeken om een deel van de contributie te restitueren in verband met een blessure. Het bestuur is hier zeer terughoudend en zal in principe een verzoek daartoe niet honoreren. Het lidmaatschap van de LMHC geeft je namelijk niet alleen het recht om te hockeyen. Naast het sportieve element is er ook nadrukkelijk een sociaal element; als lid ben je onderdeel van een vereniging. Niet voor niks staat de LMHC voor "meer dan een hockeyclub alleen”. Daarnaast komt het lidmaatschap met een jaarlijkse contributie om de jaarlijkse exploitatie kosten (ten behoeve van de accommodatie, trainingen, bondsbijdrage, energie en water, etc.) te dekken. Bij aanvang van het verenigingsjaar worden plannen gemaakt en verplichtingen aangegaan op basis van het aantal leden en contributie inkomsten. Bij een blessure veranderen deze financiële verplichtingen niet en blijf je gewoon lid van de club met alle daarbij horen rechten en plichten.

Vrijwilligersbijdrage
Sportverenigingen zoals de Loenense MHC zijn afhankelijk van vrijwilligers. Zonder de inzet van alle vrijwilligers heeft de club geen bestaansrecht. De contributie is helaas niet toereikend om de kosten voor betaald personeel te dragen, naast die voor beheer en onderhoud, trainingsprogramma’s en de energierekening. Met voldoende vrijwilligers kunnen alle leden blijven genieten van de hockeysport, maar vooral ook de leuke dingen die daarbij horen! Het streven is dat alle (ouders van) leden een rol spelen op de club als lid van een commissie, achter de bar, als coach, of anderszins. Deze betrokkenheid is van groot belang voor de Loenense MHC, ‘Meer dan een hockeyclub alleen!’