Digitale ALV Loenense MHC inzake Statutenwijziging

donderdag 2 december 2021   |   20:00 - 20:30   |   Geen locatie ingevoerd
In de ALV van 11 november jl. hebben wij toegelicht dat in verband met het in werking treden van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli 2021, het noodzakelijk is dat binnen 5 jaar vanaf die datum ook de Statuten van onze vereniging daarop zijn aangepast. 

Van de daarvoor aangestelde juriste bij de KNHB hebben wij formeel goedkeuring ontvangen voor het voorstel Statutenwijziging Loenense MHC. Deze statutenwijziging kan worden goedgekeurd door middel van een stemming van de leden in de ALV. Ten minste twee derde deel van alle leden dienen vóór te stemmen. Onvoldoende leden waren aanwezig bij de ALV van 11 november jl. om dit te kunnen bewerkstelligen. 

In de statuten is/was een bepaling opgenomen dat binnen 4 weken na deze ALV een tweede ALV kan worden georganiseerd. Als op dat moment twee derde van de aanwezigen vóór stemt is dat ook voldoende om de Statutenwijziging te kunnen doorvoeren. 

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om deze 2e ALV op 2 december 2021 online bij te wonen. Aanmelden kan via [email protected], je ontvangt na aanmelding uiterlijk de dag van de ALV een link om deel te nemen. 

Het voorstel statutenwijziging is te downloaden achter de inlog https://team.lisa-is.nl/login op je PC/laptop.