Inschrijvingsformulier

Dank voor uw interesse in de LMHC! Vult u a.u.b. onderstaand formulier in en volg de instructies op uw scherm. Let op: het proces bestaat uit meerdere stappen. U ontvangt een bevestiging per e-mail als de inschrijving geslaagd is.Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Lidmaatschap
   
Vrijwilligersactiviteiten
 
De Loenense MHC draait op vrijwilligers. Bij welke activiteit bent u aanwezig? Uit de hieronder genoemde clubactiviteiten dienen ouders/verzorgers van juniorleden minimaal twee keuzes te maken voor hun verplichte inzetbaarheid voor de club. Op deze inzetbaarheidsopgave kan door de club tijdens het lidmaatschap van uw kind een beroep worden gedaan. Uw opgave maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lidmaatschap van uw kind. Wanneer geen activiteit is ingevuld, kan de aanmelding helaas niet in behandeling genomen worden.

Elke ouder van een jeugdlid heeft tenminste 1 maal per seizoen per kind de verplichting een gastouderrol bij de wedstrijdtafel (2 uur) te vervullen.

Het bestuur houdt zich het recht voor om het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen, indien u zich ondanks herhaaldelijk verzoek, niet aan uw vrijwilligersverantwoordelijkheid houdt.

 
   
   
   
   
School (indien van toepassing)
 
Ouders van jeugdleden zijn verplicht hun medewerking te verlenen met het vervoer bij uitwedstrijden

 
   
  (Geheel getal)  
Ondergetekende verklaart
   
LET OP: u bent bijna klaar!
 
De knop 'volgende stap' is echter nog niet het einde van dit proces! Op de volgende pagina kunt u uw gegevens controleren en dient u op 'Bevestigen' te drukken!