App

vooraankondiging vrijwilligersenquete


8
Maa
Op onze club zijn inmiddels veel mensen als vrijwilliger aan de slag; de recente verbouwing van het clubhuis is daarvan een mooi voorbeeld. Om niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst te kunnen functioneren hebben wij een beter beeld nodig van wat de (ouders van) leden kunnen en willen bijdragen. Om dat te bereiken ontvangt u binnenkort per email het verzoek de vrijwilligersenquete in te vullen. In het belang van onze club willen we iedereen verzoeken deze in te vullen (ook als je niet in de gelegenheid bent iets voor de club te doen). Help de club, en vul de enquete in!

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws