Corona FAQ's

Meest gestelde vragen rondom corona


Nieuws afbeelding 25
Jan

Corona gerelateerde FAQ’s 


1. Hoe bepaalt LMHC het corona-beleid?


Het corona beleid van LMHC is gebaseerd op de geldende beperkingen voor een sportpark, zoals opgelegd door de overheid/gemeente Stichtse Vecht. Verder gebruiken we het NOC/NSF- protocol als basis voor ons beleid. LMHC heeft echter te maken met haar eigen uitdagingen. Een aantal keuzes die het bestuur maakt zijn dan ook LMHC specifiek.


2. Hanteert LMHC hetzelfde beleid als de overige clubs in de regio Utrecht?


LMHC gebruikt dezelfde basis als de andere clubs in de regio. LMHC maakt hierin haar eigen afwegingen gegeven de eigen situatie (volumes en locatie).


3. Hoe worden we over het beleid geïnformeerd?


De basis voor de informatie is, naar aanleiding van een persconferentie of aanpassing van het overheidsbeleid op het gebied van corona, een mail en/of een nieuwsbulletin die we op versturen/plaatsen op de website. Daarnaast kun je alle relevante informatie terugvinden op de website bij de 'Meest gestelde coronavragen en -antwoorden'. Als jouw vraag er niet tussen staat kun je je vraag sturen aan [email protected]


4. Lopen er mensen op de club rond die evt. vragen kunnen beantwoorden?


Op zaterdag (en zondag) is tijdens de onderlinge wedstrijden zo veel mogelijk onze corona steward (Jacco) aanwezig. Mocht Jacco niet aanwezig zijn stel je vraag dan svp aan het bestuur via [email protected]


5. Hoe zit het nu met de leeftijdsgrenzen?


De grenzen zijn hard gesteld door het RIVM. Per 1 juli geldt dat jeugd tot 18 jaar zowel tijdens trainingen/wedstrijden als buiten het veld geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassenen van 18 jaar en ouder hoeven per 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden tijdens trainingen/wedstrijden, maar buiten het veld moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand. Neem wel de aanvullende bepalingen in het sportprotocol in acht.


6. Ik heb een vraag over het clubbeleid rondom COVID-19. Waar kan ik dan het beste terecht?


LMHC heeft er met het bestuur extra aandacht voor en staat open voor elke suggestie. Stuur je vraag aan hen via [email protected]


7. Wanneer mag ik niet naar LMHC komen (als speler of toeschouwer)?

  • Als je positief getest bent, tevens meld je dit direct bij teambegeleider/manager;
  • Als je klachten hebt die op Corona kunnen wijzen;
  • Als je korter dan 10 dagen geleden in een oranje/rood gebied bent geweest;
  • Als je getest bent maar de uitslag nog niet weet;
  • Als je de afgelopen 10 dagen langer dan 15 minuten in contact bent geweest met iemand die Corona positief is getest.

Als toeschouwer is het NIET toegestaan te komen tenzij je onderdeel uitmaakt van het team (coach, begeleider, fluitist) en er niet meer dan drie begeleiders per team zijn.


8. Wat is de financiële impact door Corona op 2020-2021?


De financiële impact is helaas significant. Inkomsten staan onder druk terwijl de kosten slechts zeer beperkt variabel zijn. Het merendeel van de kosten loopt onverkort door: medewerkers (beheer en training), onderhoud van de velden, het clubhuis en het perceel, energie, bijdrage bond, materiaal. De club is weliswaar - deels via een stichting – eigenaar van de velden en het clubgebouw, echter uitstaande leningen moeten wel geserviced worden (rente en aflossingsverplichting). Extra kosten worden gemaakt om te voldoen aan COVID-19 richtlijnen.

De inkomsten staan helaas onder druk. Meer leden dan gemiddeld zeggen op, werving van leden is lastig zo niet onmogelijk. Bar inkomsten vallen weg en zijn gedurende lockdown gereduceerd tot nul. Daarbij hebben een aantal sponsoren hebben hun contract niet verlengd.

Daar waar mogelijk proberen wij via overheidssteun exploitatie tekorten te voorkomen. Echter huidige ondersteuningspakketten lenen zich niet goed voor de stichting – verenigingsstructuur van LMHC.


9. Waarom is er geen restitutie voor niet gespeelde wedstrijden?


We zijn een vereniging en we staan of vallen met de contributie van onze leden. Als vereniging draaien we financieel op de inkomsten van contributies, de bar, verhuur van clubhuis en velden en sponsoren. Van de contributie richten we onze vereniging in om hockeysport te faciliteren. Dit doen we nu veelal voor de jeugd omdat die mogelijkheid er is. Voor de senioren is dat nu anders, maar we hebben zo lang mogelijk de trainingen willen faciliteren. Dit roept bij enkele leden de vraag op waarom we geen restitutie van contributie geven omdat er geen hockey is? Maar een vereniging is geen commerciële sportschool. Tijdens corona zijn onze kosten niet weggevallen (loonkosten zijn een grote kostenpost en die blijft nagenoeg hetzelfde) en onze huur- en overige inkomsten zijn volledig weggevallen. Hiervoor geeft de overheid vrijwel geen compensatie. Door het uitbreiden van ons trainingsseizoen lopen de kosten zelfs op door de extra inkoop van trainingsuren. Zoals hierboven al aangegeven, zullen we met alle genomen maatregelen misschien break even draaien. Als we contributie gaan restitueren, is dat niet meer het geval en dat heeft een enorme impact op komende seizoenen. We kiezen daarom voor een andere oplossing.


10. Wat krijg ik er dan voor terug?


Vanuit de club is een reserve dat we willen aanwenden om na de Corona tijd samen plezier van te hebben en het verenigingsleven weer aan te zwengelen – denk bijvoorbeeld aan sponsoring van een passe-partout op het nog te houden lustrumfeest. Andere ideeën van onze leden zijn uiteraard zeer welkom. Want niet alleen in moeilijke tijden, maar ook in goede tijden deel je samen. Ondanks Corona en het missen van belangrijke inkomsten, proberen we als club financieel break even te draaien. Dat doen we met elkaar en daar zijn we trots op. Dus dat mag gevierd worden en daar wenden we deze reservering graag voor aan. Heb je ideeën of wil je meedenken aan hoe we dit 'fonds' zouden kunnen gebruiken of wil je misschien zelf een vrijwillige donatie doen, stuur dan een berichtje naar de secretaris; [email protected]


11. Ik heb het financieel moeilijk met betalen van de contributie, wat kan ik doen?


Stuur een email naar [email protected] met uitleg en je voorstel, daar komen we samen vast wel uit.


12. Hoe zit het met de hervatting van de veldcompetitie? 


Omdat de verwachtingen voor de heel korte termijn nog steeds niet positief zijn, heeft de competitieleiding van de KNHB ervoor gekozen om op dit moment nog géén detailscenario s te publiceren over wanneer de competities worden hervat en hoe de competitieformats er dan uit gaan zien. Er is nog te veel onzekerheid. Zodra er meer zicht is op hervatting, publiceert de KNHB direct de daarbij passende startdata en ook de dan geldende competitieformats. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De competities voor alle teams worden zo snel mogelijk hervat en er wordt tot aan de zomervakanties doorgespeeld. Zo kan elke hockeyer nog zoveel mogelijk wedstrijden spelen.
  • De ambitie van de KNHB blijft om de competities volwaardig uit te spelen. Indien competities echter pas na half maart kunnen worden hervat, is aanpassing van het competitieformat noodzakelijk.
  • Alle competities zullen het 2e weekend vanaf het moment dat competitie spelen weer is toegestaan direct worden hervat. Het 1e weekend kan dan nog worden gebruikt voor een voorbereidingswedstrijd.