Van het Bestuur

Update padelbanen


17
Apr
Hierbij een korte update m.b.t. de voorgenomen uitbreiding van de sportactiviteiten met 4 padelbanen. 

N.a.v. de jurisprudentie (padelbanen die in Wassenaar zijn aangelegd) die aan het licht kwam via de bezwarenprocedure heeft de gemeente moeten erkennen een kwetsbare procedure te hebben gevolgd en heeft dientengevolge de verleende vergunning moeten intrekken. Juridisch gezien schijnen padelbanen te kwalificeren als een bouwwerk en niet als een sportveld waardoor een andere vergunning nodig is. Dit betekent concreet een vertraging van onze voorgenomen uitbreiding. 

Wij zijn een nieuwe aanvraag aan het voorbereiden waarin de eerdere aan het licht gekomen tekortkomingen worden meegenomen die vervolgens in een uitgebreide procedure zal worden behandeld, en dat ook de ingediende bezwaren in de behandeling door de gemeente van die aanvraag worden meegenomen. 

Het slechte nieuws is vertraging, het goede nieuws van diezelfde jurisprudentie en casus in Wassenaar is dat de padelbanen uiteindelijk wel aangelegd konden worden.
Het is ontzettend vervelend, maar de gemeente kan niet veel anders doen. 

Wij gaan verder met het volgen van de door de gemeente voorgestelde uitgebreide procedure. Met goede moed en vol enthousiasme blijven wij, als tennis en hockey, ons samen vol inzetten voor het verwezenlijken van onze 4 padelbanen.