Van het Bestuur 17
Apr

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit op de algemene ledenvergadering op donderdag 17 mei a.s., om 20.30 uur in het clubhuis. De agenda zullen we uiterlijk op 10 mei a.s. op de site plaatsen. De notulen van de vorige vergaderingen zijn te vinden, na inloggen, op de site onder: -Club, -Documenten,

Lees verder