FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01. Clubinformatie  Aantal vragen: 3
 02. Lidmaatschap  Aantal vragen: 2
 03. Wedstrijdinformatie   Aantal vragen: 3
 04. Scheidsrechterinformatie  Aantal vragen: 2
 05. Route/contact  Aantal vragen: 2
 06. Links  Aantal vragen: 4
 07. Website  Aantal vragen: 2
 08. Gestelde vragen  Aantal vragen: 5
 09. Statuten en Huishoudelijk reglement  Aantal vragen: 3

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

02. Lidmaatschap
1. Algemene informatie 
 
Jeugd
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van het hockey. Wie zich bezighoudt met de organisatie is te vinden onder "commissies". Daar zijn ook emailadressen te vinden. De trainingstijden staan vermeld op de website. Trainingen gaan in principe altijd door. 
Funky
Funky hockey is voor kinderen van groep 2 van de basisschool in de leeftijd vanaf 5 jaar. De training voor deze leeftijdsgroep is speciaal ontwikkeld voor de verbetering van coordinatie van oog-hand, ruimtelijk inzicht, sociale coordinatie en interactie met andere kinderen op en rond het hockeyveld. De kinderen komen in aanraking met een varieteit aan grondvormen van bewegen, die aansluiten bij het natuurlijke bewegingsgedrag van 5-jarigen. Op die manier leren ze op een leuke en veilige manier omgaan met sportief bewegen. Voor deze leeftijdscategorie wordt overigens nog geen hockey aangeboden met echte hockeysticks. Maar worden ringen, ballen, knotshockeysticks, e.d. gebruikt.
Jongste Jeugd: 1e en 2e jaars F
Kinderen die in groep 3 zitten en 6 jaar zijn zitten in de 1e jaars F. Zij doorlopen wekelijks een oefeningenparcours waar op speelse manier de eerste stappen worden gezet naar een goede techniek.
Als 2e jaars F speel je met 3 spelers tegen 3 op een achtste hockeyveld met 4 goaltjes. Je traint door de week en speelt een wedstrijd op zaterdagmorgen.
Jongste Jeugd: E-zestal
Eerste jaars E (6-tallen) spelen op een kwart van het veld met 6 tegen 6. Je speelt dan voor het eerst met een keeper in keepersuitrusting. Bij de indeling van deze teams wordt gekeken naar niveau, zoveel mogelijk rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes en een evenwichtige verdeling van de dorpskernen waar onze hockeyclub deel van uit maakt. 
Jongste Jeugd: E-achttal
Tweede jaars E (8-tallen) spelen op een half veld met 8 tegen 8. Echte strafcorners zijn onderdeel van het spel. Wij bieden vanaf deze groep twee trainingen per week aan. Teams worden in deze categorie opnieuw ingedeeld op basis van niveau en vriendjes/vriendinnetjes. Aan het einde van dit seizoen, dus als je naar de D gaat, wordt voor het eerst echt op sterkte geselecteerd. De trainer en coach kijken het hele jaar door naar de wedstrijden en geven een beoordeling. Tijdens de selectiewedstrijden wordt je door de TC ook vergeleken met spelers die tot nu toe niet bij je in het team zaten.
D-jeugd
De kinderen uit groep 7 en 8 zitten in een D- team; zij spelen in een 11-tal op het hele veld. In deze categorie worden twee leeftijdsjaren worden samengevoegd. Je kunt dus in een team komen met spelers die een jaar jonger of ouder zijn. Je speelt nu ook een echte competitie.Vanaf D jeugd kan je 's winters ook zaalhockey gaan spelen. Dit is erg leerzaam op het gebied van tactiek en techniek. Als je in groep 8 zit kan je ook helpen bij de trainingen van de Jongste Jeugd.
C-jeugd
In deze categorie (eerste en tweede klas middelbare school) leer je een heleboel. Coaching en training van deze teams wordt deels door oudere jeugdleden en ouders gedaan. Vanaf deze categorie wordt aandacht voor sportiviteit en respect belangrijker. Sportief gedrag naar medespelers, tegenstanders, coaches en niet te vergeten  scheidsrechters zorgt ervoor dat hockeyen leuk blijft.
B-jeugd
De B-jeugd heeft allemaal een opleiding tot scheidsrechter gehad en examen gedaan. Fluiten van de jongere jeugd maakt onderdeel uit van de zaterdag.
A-jeugd
De A-jeugd vormt de hoogste categorie van de jeugd. Ook deze categorie vervult een taak bij coaching en traning van jongere teams, fluiten van een wedstrijd of het organiseren van een evenement.
Jeugd: coaches/begeleiders
Elk team heeft een begeleider(=coach) nodig. De coach zorgt dat er genoeg kinderen op het veld staan, ontvangt de tegenpartij, geeft aanwijzingen aan de kinderen, fluit eventueel, gaat iedere zaterdag mee, bevordert het spelplezier van de kinderen.
We proberen 2 begeleiders per team te vinden, zodat er altijd minimaal 1 begeleider aanwezig is. Indien u coach wilt worden van het team van uw zoon of dochter, geven wij de nodige begeleiding en informatie.
Wedstrijden
Jeugd:
Op veel zaterdagen worden wedstrijden gespeeld. Voor de tweede jaars F, de E6- en E8-tallen starten die wedstrijden vanaf 9.00 uur. De oudere jeugd start later, aanvangstijden van de wedstrijden kunt u op de site terugvinden. Checkt u deze tijden, omdat de tijden op het laatste moment kunnen veranderen.
Mocht uw kind verhinderd zijn om te spelen op zaterdagmorgen, dan dient dit minstens een week van te voren te worden gemeld bij de coach. Afgelastingen worden via de site gecommuniceerd, rondgebeld of rondgemaild. Zorgt u er daarom voor dat uw juiste mailadres en 06-nummer op de site staan.
Senioren:
De senioren spelen op zondag. De aanvangstijd van de wedstrijden kunt u terug vinden op de site. Mocht u verhinderd zijn om te spelen, dan dient u uw aanvoerder of coach hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afgelastingen worden via de site gecommuniceerd, rondgebeld of rondgemaild. Zorgt u er derhalve voor dat uw mailadres gegevens en uw 06-nummer bekend zijn.
Trimhockey:
De trimhockeyers vormen een eigen zeer gezellige groep binnen LMHC. Op woensdag avond slaan zij in recreatief verband, met de gezelligheid hoog in het vaandel hun balletje. Ook voor minder ervaren hockeyers een uitdagende manier om kennis te maken met de hockeysport. 
Website
Alle communicatie loopt via de website, http://www.loenensemhc.nl. Checkt u regelmatig de site op aanpassingen en wijzigingen in bijvoorbeeld de aanvangstijd van de wedstrijden. 
Vervoer  en wedstrijdtafel
Ouders van jeugdleden zijn verplicht om, bij toerbeurt rijdiensten te vervullen of als gastheer/vrouw achter de wedstrijdtafel te fungeren. U wordt hiervoor ingedeeld en kunt uw beurt op de site terug vinden in het wedstrijdschema. U wordt vriendelijk verzocht rekening te houden met deze verplichting. Mocht u verhinderd zijn, dan dient u onderling te ruilen. Stel de coach/aanvoerder wel even op de hoogte van uw ruil, dit i.v.m. afgelastingen van de wedstrijden.
Scheidsrechters
Ieder lid van 13 jaar en ouder is verplicht zijn/haar scheidsrechterskaart te halen en wedstrijden te fluiten. Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat jeugd door jeugd wordt gefloten en senioren door senioren. Jeugd tot en met de 8-tallen wordt door de ouders/begeleiders gefloten. 
Ook ouders van jeugdleden kunnen de scheidsrechterscursus volgen. Deze wordt jaarlijks op onze club gegeven. Na het behalen van het diploma worden de "nieuwe" scheidsrechters bij hun eerste fluitisten schreden op het veld, begeleid.
Vrijwilligers
Loenen is een vereniging die rust op de inzet van vele vrijwilligers. Gelukkig zijn er binnen onze vereniging vele handen die met elkaar licht werk maken. Als u zich thuis voelt bij LMHC, als u de vereniging een warm hart toedraagt en u wilt actief worden, op welke manier dan ook, dan bent u altijd van harte welkom om u spontaan aan te melden. Als u hierover meer informatie wenst, neemt u contact op met: [email protected].

 
2. Aanmelden en afmelden lidmaatschap  
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier, dat kan worden gedownload van onze site. Voor veel jeugdteams geldt een wachtlijst. Indien u(uw kind) op deze wachtlijst geplaatst moet worden, ontvangt u daarvan natuurlijk bericht. Uw aanmelding blijft in ons systeem en wordt eerst omgezet in een lidmaatschap zodra er een plaats is om te komen hockeyen. Ook dan krijgt u bericht van ons. Op het aanmeldingsformulier kan door de ouders worden aangegeven bij welke activiteiten zij op de club willen helpen. Wij zijn een familieclub en kunnen alleen draaien met de hulp van heel veel ouders. Voorts geldt dat kinderen waarvan ouders, broers of zussen al lid zijn van de Loenense Mixed Hockey Club, in principe voorrang hebben.
Indien je het lidmaatschap van LMHC wilt beëindigen stuur je een schriftelijke afmelding naar LMHC, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 60, 3632 ZS, Loenen aan de Vecht.
We verzoeken een ieder ons zo spoedig mogelijk te laten weten als het lidmaatschap beëindigd dient te worden. Het liefst vóór 1 mei aanstaande aangezien rond die tijd de selecties en teamsamenstellingen voor het volgende hockeyseizoen beginnen. De uiterste opzegdatum is 1 mei van het lopende jaar. Opzeggingen die na 1 mei van een kalenderjaar nog binnen komen, kunnen voor het nieuwe seizoen helaas niet meer worden verwerkt en dus is contributie verschuldigd voor het daarop volgende verenigingsjaar.