FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 01. Clubinformatie  Aantal vragen: 3
 02. Lidmaatschap  Aantal vragen: 2
 03. Wedstrijdinformatie   Aantal vragen: 3
 04. Scheidsrechterinformatie  Aantal vragen: 2
 05. Route/contact  Aantal vragen: 2
 06. Links  Aantal vragen: 4
 07. Website  Aantal vragen: 2
 08. Gestelde vragen  Aantal vragen: 5
 09. Statuten en Huishoudelijk reglement  Aantal vragen: 3

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

03. Wedstrijdinformatie
Algemeen 
De wedstrijdsecretaris organiseert de wedstrijden in opdracht van de KNHB en is de enige die wedstrijden kan afzeggen of wijzigen. Elk elftal houdt zich aan het wedstrijdschema. Afgelastingen worden op de site vermeld en/of telefonisch doorgegeven aan de aanvoerder/teammanager. Deze informeert het elftal en de scheidsrechters. Tekort aan spelers is geen reden om een wedsttrijd af te zeggen. Een team is altijd verplicht een competitiewedstrijd te spelen. De wedstrijd moet gespeeld worden als er minimaal 8 spelers zijn. Niet op komen dagen betekent een door de bond opgelegde boete, een verloren wedstrijd en 3 wedstrijdpunten in mindering.
Voor het plannen van vriendschappelijke wedstrijden op maandag t/m vrijdag dient contact opgenomen te worden met de trainingscoordinator. Iedereen die op zaterdag of zondag een oefenwedstrijd wil organiseren neemt hiervoor respectievelijk contact op met het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd of senioren.
 
 
De wedstrijd 
De aanvoerder, coach en manager van Loenen geven voor aanvang van de wedstrijd, de scheidsrechters en de aanvoerder van de tegenstanders een hand. Op beslissingen van de scheidsrechter wordt geen commentaar geleverd en grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Aan het einde van de wedstrijd bedanken de spelers en de coach van Loenen hun tegenstanders en geven hen een hand. De dug-out en het veld worden netjes achtergelaten. Coaches van de Jongste Jeugd die thuisspelen zorgen ervoor dat de doeltjes voor het begin van de wedstrijd worden neergezet en ook weer worden teruggezet in de daarvoor bestemde ruimte. Na de wedstrijd nodig de coach de tegenpartij uit om iets te drinken.
 
 
Kaartenbeleid 
Helaas komt het voor dat spelers kaarten (groen, geel of rood) krijgen. Indien er spelers een kaart ontvangen, maken scheidsrechters hier melding van op het wedstrijdformulier. Dit gebeurt alleen bij gele en rode kaarten, een groene kaart is een officiële laatste waarschuwing die niet wordt genoteerd.
Een gele kaart, wordt geregistreerd door de KNHB en Loenen. Daarnaast is Loenen een boete verschuldigd aan de KNHB, deze wordt verhaald op de speler. Zodra een speler een derde gele kaart krijgt, volgt een schorsing van één wedstrijd.
Een rode kaart meldt de coach bij de lijncoördinator. De speler schrijft een brief gericht aan Floor den Daas, afd. Tuchtzaken KNHB met daarin de visie over de gemaakte overtreding en hoe de speler hiermee denkt om te gaan in de toekomst. De brief wordt ingeleverd bij de lijncoordinator die hem doorstuurt naar de KNHB en de  tuchtcommissie van Loenen.
De lijncoördinator vraagt de coach en eventuele omstanders een verslagje te maken van wat er gebeurd is. De KNHB bepaalt of er een schorsing wordt opgelegd. Dit is voor minimaal een wedstrijd, soms voor twee wedstrijden afhankelijk van de ernst van de overtreding. De straf gaat in bij de eerstvolgende competitiewedstrijd. Zodra bekend is voor hoeveel wedstrijden de speler heeft geschorst wordt dit meegedeeld aan de speler. Een speler die een rode of gele kaart heeft ontvangen, betaald zelf de boete die door de KNHB wordt opgelegd. Deze bedraagt 40 euro voor een rode kaart en 15 euro voor een gele kaart. De overtredende speler is verantwoordelijk voor het direct overmaken van dit bedrag op rekeningnummer 3046.08.149 t.n.v. Loenense Mixed Hockeyclub o.v.v. datum van de wedstrijd, naam en team van de speler.